Usługi kadrowo-płacowe | BIURO RACHUNKOWE ANEKS
W ramach obsługi Państwa firmy oferujemy usługi związane z prowadzeniem dokumentacji kadrowej, płacowej i ubezpieczeniowej pracowników i zleceniobiorców. Sprawdź nas!
biuro księgowe lublin,rozliczanie pit lublin,rejestracja spółek lublin,pełna księgowość lublin,prowadzenie ksiąg rachunkowych lublin,dobre biuro rachunkowe lublin,dobra księgowa lublin
17567
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17567,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Usługi kadrowo-płacowe

Zakres oferowanych usług naszego Biura Księgowego obejmuje miedzy innymi:

  • Prowadzenie ewidencji kadrowo płacowych pracowników

 

  • Prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych

 

  • Sporządzanie umów o pracę oraz świadectw pracy

 

  • Rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie

 

  • Sporządzanie sprawozdań Z0-3 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane).

 

  • Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 

  • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja.

 

  • Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności do pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych.

 

  • Sporządzanie umów zlecenia i umów o dzieło

 

  • Naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło.

 

  • Obliczenie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę oraz przygotowanie odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek

 

  • Naliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek

 

  • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach, oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R, PIT-8A), oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie

 

  • Sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:

 

  • a) zestawienia przesłanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 

  • b) kart wynagrodzeń wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych

 

  • c) informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11

 

  • d) roczne obliczenie podatku dochodowego uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym PIT-40, rozliczanie PIT

 

  • Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników

 

  • Kalkulacja wynagrodzeń

 

  • Prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych

 

  • Sporządzanie wniosków i deklaracji do wszelkich refundacji wynagrodzeń pracowników