Odwołanie pracownika z urlopu | BIURO RACHUNKOWE ANEKS
Jesteśmy kilkuosobowym biurem rachunkowym, wykorzystującym swe wieloletnie doświadczenie i umiejętności w profesjonalnej obsłudze księgowej firm. Ukierunkowaliśmy się na ciągły rozwój i zdobywanie wiedzy, która pomaga nam w kompetentnym obsługiwaniu naszych firm oraz ich rozwoju.
17945
post-template-default,single,single-post,postid-17945,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Odwołanie pracownika z urlopu

Odwołanie pracownika z urlopu

Sezon urlopowy w pełni. Warto zapoznać się z informacją o tym kiedy i na jakich zasadach pracodawca może pracownika z takiego urlopu odwołać.

Zgodnie z konstytucją RP każdemu pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Urlop rozumiemy jako płatną, ciągłą, coroczną przerwę w pracy, która przysługuje wszystkim pracownikom, w wymiarze uzależnionym od okresu zatrudnienia, przy czym wlicza się do niego również okres nauki.

Urlop to okres, w którym pracownik nie pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Są jednak sytuacje, w których pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego lub przesunąć jego termin.

Jakie to sytuacje?

Takie przypadki szczegółowo określa kodeks pracy. Artykuł 167 mówi o możliwości odwołania pracownika z urlopu tylko w sytuacjach, gdy jego obecność w zakładzie pracy jest wymuszona poprzez okoliczności, które nie miały miejsca w momencie gdy pracownik rozpoczynał urlop, i tylko gdy ta obecność jest niezbędna. Przy czym ocena sytuacji leży tylko po stronie pracodawcy.

O jakich sytuacjach mowa? Mogą to być na przykład losowe zdarzenia typu pożar, powódź w miejscu pracy, kontrola, ale również nagła choroba innego pracownika, zastępującego urlopowicza.

Jak to wygląda w praktyce?

Jeśli zaistnieje sytuacja o której mowa powyżej obowiązkiem pracownika jest przerwanie urlopu i powrót do miejsca zatrudnienia i podjęcie pracy, bez względu na własną ocenę zaistniałej sytuacji. Pracodawca musi poinformować pracownika o swojej decyzji i wyznaczyć termin w jakim ma się stawić w pracy. Przy czym musi on uwzględnić miejsce, w którym znajduje się zatrudniony, czas potrzebny na dotarcie do miejsca pracy, a wyznaczony termin musi być możliwy do zrealizowania. Czy pracownik może odmówić? Teoretycznie tak, musi jednak być świadomy, że wiąże się to z określonymi konsekwencjami – m.in. karą dyscyplinarną, która w niektórych przypadkach może mieć formę zwolnienia w trybie natychmiastowym.

Ekwiwalent finansowy

W związku z odwołaniem pracownika z urlopu na pracodawcy spoczywają obowiązki związane z pokryciem kosztów poniesionych na skutek wcześniejszego zakończenia urlopu. Są to głównie koszty związane z opłatami poniesionymi np. za hotel, bilety lotnicze, czy bilety na wycieczki organizowane przez biuro podróży, z których urlopowicz nie skorzystał.

Po powrocie do pracy

Obie strony powinny niezwłocznie uzgodnić inny termin, w którym zatrudniony będzie mógł wykorzystać zaległy urlop.

Odwołanie pracownika z urlopu to sytuacja niezbyt komfortowa zarówno dla jednej jak i dla drugiej strony. Dlatego pracodawca powinien każdorazowo rozważyć czy rzeczywiście jest taka konieczność. Czasem warto poszukać innego rozwiązania – np. próba rozwiązania problemu zdalnie, poprzez e-mail lub w czasie rozmowy telefonicznej. Nie zawsze będzie to możliwe. Jeśli pracodawca ma jakiekolwiek wątpliwości co do okoliczności i podstaw do odwołania pracownika może skorzystać z porady fachowców. Takich porad udzieli np. biuro księgowe, z którym firma współpracuje.

Biuro Rachunkowe Aneks – biuro księgowe Lublin