Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 roku | BIURO RACHUNKOWE ANEKS
Jesteśmy kilkuosobowym biurem rachunkowym, wykorzystującym swe wieloletnie doświadczenie i umiejętności w profesjonalnej obsłudze księgowej firm. Ukierunkowaliśmy się na ciągły rozwój i zdobywanie wiedzy, która pomaga nam w kompetentnym obsługiwaniu naszych firm oraz ich rozwoju.
17983
post-template-default,single,single-post,postid-17983,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 roku

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 roku

Obowiązkowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają osoby fizyczne oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie, które w 2017 roku osiągnęły przychód na poziomie 2 000 000 euro.

Limit wylicza się biorąc pod uwagę ogłoszony przez NBP, średni kurs z pierwszego, roboczego dnia października. Dokonując przeliczania mówimy tu o podmiotach, które w 2017 roku uzyskają przychód na poziomie co najmniej  8 627 400 (wyliczone według tabeli kursów NBP 190/A/NBP/2017, z dnia 2 października, przy kursie 4,3137 zł/euro).

Pod uwagę bierzemy przychody netto ze sprzedaży towarów, usług innych operacji finansowych.

Limit przychodów uległ zwiększeniu w porównaniu z rokiem ubiegłym, głównie za sprawą wyższego niż poprzednio kursu euro. W poprzednim roku limit przychodów wyniósł  8 595 200 zł. Co to oznacza w praktyce? Że w nadchodzącym roku pod obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie podlegać większa ilość podmiotów.

Określony w ustawie limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych uległ również zwiększeniu. Wcześniej wynosił on bowiem 1200 euro.

Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ustawa daje możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych także podmiotom, których przychód netto za poprzedni rok będzie niższy niż równowartość 2 000 00 euro. Podmioty takie nie mają obowiązku, ale maja prawo wyboru – czy chcą korzystać z tzw. księgowości uproszczonej czy chcą prowadzić księgi rachunkowe. W takiej sytuacji konieczne jest zawiadomienie o tym przez właściciela lub wspólników odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Zawiadomienie takie można złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

KPIR, a księgi rachunkowe
Poza wspomnianymi wcześniej księgami rachunkowymi przedsiębiorca może prowadzić ewidencję przychodów i kosztów również w formie tzw. uproszczonej księgowości. Najpopularniejszą jej formą jest księga przychodów i rozchodów.

Bez względu na to, który rodzaj księgowości wybierze przedsiębiorca może skorzystać z pomocy biura. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Lublin posiada w swojej ofercie każde solidne biuro rachunkowe.

Biuro Rachunkowe Aneks – prowadzenie ksiąg rachunkowych Lublin