Kalendarz podatnika - terminy rozliczania PIT VAT CIT | BIURO RACHUNKOWE ANEKS
Jesteśmy kilkuosobowym biurem rachunkowym, wykorzystującym swe wieloletnie doświadczenie i umiejętności w profesjonalnej obsłudze księgowej firm. Ukierunkowaliśmy się na ciągły rozwój i zdobywanie wiedzy, która pomaga nam w kompetentnym obsługiwaniu naszych firm oraz ich rozwoju.
17911
post-template-default,single,single-post,postid-17911,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Kalendarz podatnika

Kalendarz podatnika

 

Biuro Rachunkowe Aneks przygotowało dla Państwa specjalny  kalendarz podatnika. W tym miejscu mogą Państwo sprawdzić wszystkie ważniejsze terminy związane z  podatkami, składkami do ZUS-u oraz terminy składania deklaracji podatkowych i informacji podsumowujących.

TERMIN: SPRAWA:
Do 5-go każdego miesiąca Płatnik dokonujący wypłat dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – wpłaca zryczałtowany podatek i składa deklarację CIT-6 oraz przekazuje podatnikowi informację CIT-7
Do 7-go każdego miesiąca Podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej wpłacają podatek
Do 7-go każdego miesiąca CIT-7- Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.
Do 10-go każdego miesiąca VAT – Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).
Do 10-go każdego miesiąca Rozliczenia ZUS- W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy
Do 15-go każdego miesiąca Rozliczenia z ZUS- Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.
Do 20-go każdego miesiąca PIT- Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

CIT- Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

Do 20-go każdego miesiąca Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych- zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.
Do 25-go każdego miesiąca Podatnicy podatku akcyzowego składają deklarację i wpłacają podatek akcyzowy: AKC-3. Z zastrzeżeniem, że jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Do 25-go każdego miesiąca VAT- Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc – VAT-7. Zaliczka na VAT-7D, VAT-8, VAT-9M,
VAT-12. VAT-UE podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 

Biuro Rachunkowe Aneks – księgowość Lublin