Dla fundacji i stowarzyszeń, klubów sportowych | BIURO RACHUNKOWE ANEKS
Jesteśmy kilkuosobowym biurem rachunkowym, wykorzystującym swe wieloletnie doświadczenie i umiejętności w profesjonalnej obsłudze księgowej firm. Ukierunkowaliśmy się na ciągły rozwój i zdobywanie wiedzy, która pomaga nam w kompetentnym obsługiwaniu naszych firm oraz ich rozwoju.
17664
page-template-default,page,page-id-17664,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Dla fundacji i stowarzyszeń, klubów sportowych

Wszystkie zarejestrowane stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe muszą prowadzić  pełną księgowość za pomocą księgi głównej, według ustalonego planu kont, nawet w sytuacji, gdy jedynym przychodem są składki członkowskie. Każdego roku stowarzyszenia i fundacje powinny sporządzić sprawozdanie finansowe (składające się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej). Sprawozdanie to jest obowiązkowo wysyłane do urzędu skarbowego oraz KRS.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli księgowości jest obowiązkiem każdej działającej organizacji pozarządowej, wynikającym z określonych przepisów. Punktem wyjścia jest tu ustawa o rachunkowości. Jej przepisy dotyczą każdej organizacji, która ma osobowość prawną, czyli jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także organizacji bez osobowości prawnej, np. stowarzyszeń zwykłych. Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe, pomimo iż nie są rejestrowane w KRS to – zgodnie z ustawą o sporcie – mają osobowość prawną i – co za tym idzie – podlegają wymogom ustawy o rachunkowości.

 

Przywódcy organizacji, często uważają, że ustawa o rachunkowości nie dotyczy ich stowarzyszenia czy fundacji i nie muszą prowadzić pełnych ksiąg rachunkowych, ponieważ nie prowadzą działalności gospodarczej, nic bardziej mylnego. Prowadzenie samej tylko działalności statutowej nie zwalnia organizacji z przestrzegania przepisów dotyczących ustawy o rachunkowości. Wyłączone są jedynie organizacje kościelne pod warunkiem, że nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie uzyskają statusu organizacji pożytku publicznego.

 

Doskonale znamy specyfikę Organizacji Pozarządowych. Codzienne spotykamy się z jej problemami i wyzwaniami. Wieloletnie doświadczenie w księgowości, finansach i zarządzaniu organizacjami  pozarządowymi, pozwala nam jak najlepiej świadczyć usługi księgowe dla Państwa fundacji, stowarzyszenia lub klubu sportowego.