Księgi rachunkowe dla biur podróźy | BIURO RACHUNKOWE ANEKS
Nasze długoletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg biur podróży będzie dla Twojej Firmy dużym wsparciem, a Ty skoncentruj się na zwiększeniu swojego zysku.
biuro rachunkowe lublin,księgowość lublin,biuro księgowe lublin,rozliczanie pit lublin,rejestracja spółek lublin,pełna księgowość lublin
17558
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17558,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Dla biur podróży

Jeśli organizujesz imprezy turystyczne w kraju lub zagranicą, obozy i kolonie dla dzieci lub wycieczki, to masz obowiązek rozliczać podatek od towarów i usług w procedurze marży dla biur podróży.

 

Czy wiesz, jak prawidłowo rozliczyć usługi turystyczne, wyliczyć ich podstawę opodatkowania, ustalić datę obowiązku podatkowego, w tym od otrzymanej zaliczki na poczet przyszłych usług.

 

Jeśli nie, to zapraszamy do współpracy. Nasze długoletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg biur podróży będzie dla Twojej Firmy dużym wsparciem, a Ty skoncentruj się na tym, co tworzy wartość dodatnią i zwiększa zyski.

Najpopularniejsze sposoby założenia biura podróży to:

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Zaczynamy od zgłoszenie tego faktu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na wniosku o wpis do CEIDG, który składamy w urzędzie gminy lub miasta.

Wniosek CEIDG-1 musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Adres zamieszkania,
 3. Adres wykonywania działalności ,
 4. Numer NIP (chyba że nie posiada)
 5. Numer PESEL,
 6. Nazwę firmy ,
 7. Datę rozpoczęcia działalności,
 8. Rodzaj działalności wg Polskiej klasyfikacji kodów PKD
 9. Informacje odnośnie wyboru formy opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa )
 10. Aktualny Urząd Skarbowy,
 11. Informacje o przechowywaniu dokumentów rachunkowych,

Po złożeniu wniosku Urząd miasta lub gminy, przesyła nasze dane do CEIDG, która dokonuje rejestracji naszej działalności gospodarczej oraz przesyła informację do Urzędu Skarbowego oraz ZUS o założonej przez nas działalności gospodarczej (w ramach jednego okienka).

Podmiot rejestrujący się jako płatnik podatku od towarów i usług (VAT) po wypełnieniu druku VAT-R składa go do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Dodatkowo Przedsiębiorcy dokonujący transakcji gospodarczych z podmiotami z UE muszą się zarejestrować również na podatnicy VAT-UE.

Jeśli obawiasz się, że nie poradzisz sobie z wypełnieniem wszystkich dokumentów i formalności, Biuro Rachunkowe Aneks S p. z o o założy firmę za Ciebie! A Ty nie musisz się niczym martwić!

Wyślij do nas informację wypełniając swoje dane w zakładce KONTAKT, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej!

 

Kolejny sposób prowadzenia biura podróży to:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaczyna się od sporządzenia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością która musi być zawarta w formie aktu notarialnego lub z pomocą gotowego wzorca umowy zawartej przez Portal S24.
Kapitał zakładowy sp. z o.o. powinien wynosić co minimum 5 000 złotych.
Kolejny krok to przygotowanie wniosku o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Sąd Rejestrowy, który należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

 

Wniosku o wpis do KRS powinien zawierać następujące informacje:

 1. Nazwę sp. z o.o., jej siedzibę i adres ,spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. przedmiot działalności spółki ,
 3. wysokość kapitału zakładowego,
 4. określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział ,
 5. nazwiska, imiona i adresy członków Zarządu oraz sposób reprezentowania spółki z o.o. ,
 6. nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej; jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności ,
 7. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony ,
 8. jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma,
 9. jeśli będzie to spółka jednoosobowa, to zgłoszenie do sądu rejestrowego powinno zawierać także nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki.

 

Wymagane formularze:

KRS-W3 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KRS-WE – Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru

KRS-WK – Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych – organy podmiotu lub wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki

KRS-WL – Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu – prokurenci (o ile są powoływani)

KRS-WM – Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedmiot działalności.

 

Dokumenty składane w formie załączników do wniosku o rejestrację sp. z o.o.:

1) umowa spółki z o.o. – umowa spółki jest podstawowym dokumentem prawnym sp. z o.o. powinna być ona sporządzona w formie aktu notarialnego przed notariuszem w Polsce.

2) oświadczenie wszystkich członków Zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione

3) jeśli o powołaniu członków organów spółki z o.o. nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, należy przedstawić inny dowód ustanowienia tych organów, z wyszczególnieniem składu osobowego

4) lista wspólników podpisana przez wszystkich członków Zarządu złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków Zarządu

5) dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (wniosek MSiG-M1).

 

Po zarejestrowaniu w KRS Spółka z o.o. w celu uzyskania pełnej zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej powinna podjąć następujące działania:

 1. Otworzyć rachunek bankowy – do banku należy dostarczyć akt zawarcia spółki oraz aktualny odpis KRS. Numer rachunku za pomocą druku NIP-8 musi zostać zaktualizowany w Urzędzie Skarbowym właściwym dla siedziby Spółki.
 2. Podatnicy VAT powinni złożyć wniosek o rejestrację jako podatnika VAT na druku Vat-r zanim rozpoczną wykonywanie działalności opodatkowanej.
 3. Podatnicy dokonujący transakcji gospodarczych z podmiotami z UE muszą zarejestrować się również do VAT-UE

 

Marzysz o własnym biznesie, jednak obawiasz się, że nie poradzisz sobie z wypełnieniem wszystkich formalności, Biuro Rachunkowe Aneks kompleksowo zajmie się założeniem Spółki za Ciebie oraz pomoże obrać właściwy kurs, złapać wiatr w żagle i wyprowadzić działalność na szerokie wody. Bezpiecznie posteruje przyszłością finansową Twojej firmy, tak byś swobodnie mógł czerpać z niej to, co najcenniejsze: zadowolenie, wolny czas a przede wszystkim zyski.