Biuro rachunkowe podpowiada: jak rozliczyć niewykorzystany urlop wypoczynkowy | BIURO RACHUNKOWE ANEKS
Jesteśmy kilkuosobowym biurem rachunkowym, wykorzystującym swe wieloletnie doświadczenie i umiejętności w profesjonalnej obsłudze księgowej firm. Ukierunkowaliśmy się na ciągły rozwój i zdobywanie wiedzy, która pomaga nam w kompetentnym obsługiwaniu naszych firm oraz ich rozwoju.
17955
post-template-default,single,single-post,postid-17955,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Biuro rachunkowe podpowiada: jak rozliczyć niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Biuro rachunkowe podpowiada: jak rozliczyć niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Prawo do urlopu wypoczynkowego gwarantuje konstytucja RP. Rzadko zdarza się  by pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu. Co jednak w sytuacji gdy tak się stanie? Co dzieje się gdy zaległe dni pozostały z winy pracodawcy? O tym wszystkim przeczytacie w poniższym tekście.

Urlop wypoczynkowy rozumiany jest jako ciągły, nieprzerwany, coroczny i płatny „odpoczynek”od pracy. Podstawowy wymiar urlopu dla osób o stażu zatrudnienia poniżej 10 lat wynosi 20 dni, zaś dla osób o stażu pracy większym niż 10 lat – 26 dni.

Pracownik nie może zrzec się przysługującego mu urlopu. W jakich więc sytuacjach może dojść do niewykorzystania wolnych dni? Może zdarzyć się, że odchodząc z miejsca pracy zatrudniony nie wykorzysta urlopu w pełnym wymiarze, a nie chce od razu brać wolnego w nowym miejscu pracy. Może też zdarzyć się, że współpraca z dotychczasowym pracodawcą zakończyła się, żadna ze stron nie zamierza kontynuować stosunku pracy, a pracownik nie zdążył wykorzystać wszystkich dni urlopu.

Jednym z rozwiązań jest wypłata przez pracodawcę ekwiwalentu finansowego za niewykorzystany urlop. Wysokość ekwiwalentu oblicza się na podstawie specjalnego współczynnika. Sposób jego obliczania reguluje przepis § 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Ekwiwalent powinien zostać wypłacony w ostatnim dniu zatrudnienia. Przysługuje on zarówno za urlop niewykorzystany w danym roku, jak i za urlop z roku poprzedniego.

Pracodawca musi wysłać pracownika na zaległy urlop najpóźniej do 30 września roku następnego. Obowiązkiem pracownika jest akceptacja wykorzystania urlopu zgodnie z wolą pracodawcy. Zgodnie z przepisami pracodawca może wysłać pracownika na urlop przymusowy, nawet gdy ten nie wyraża na to chęci.

W przypadku gdy to pracodawca nie udzieli zaległego urlopu pracownikowi grozi mu kara grzywny, ponieważ jest to uznane za łamanie praw pracownika.

Jeśli wyliczanie ekwiwalentu za zaległy urlop oraz przepisy związane z wykorzystywaniem zaległych dni wolnych sprawiają pracodawcy problem powinien on zasięgnąć fachowej porady taką oferuje biuro rachunkowe Lublin.

Biuro Rachunkowe Aneks – biuro rachunkowe Lublin